Çalışma Prensibimiz

Doğruluk

Doğruluk ve Dürüstlük İşimizi doğru yaparız. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyiz.
Sevgi ve Saygı İşimizi severek yaparız. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşırız.

Adalet

İşimizi yaparken adaletten taviz vermeyiz. Bizimle ilk defa iş ilişkisine giren her kişi ve kuruma aynı mesafedeyiz.

Güven

Müşterilerimizle karşılıklı güven esasına dayanan kalıcı ve yakın ilişkiler kurar, işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.

Gizlilik

Başta müşterilerimiz olmak üzere, iş ilişkisi içerisine girdiğimiz tüm kişi ve kurumlar hakkında edindiğimiz bilgileri yasaların izin verdiği ölçüler dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşmayız. Çünkü başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın gizlilik haklarına saygı duyarız.

Etkinlik, Verimlilik ve Kalite

Her süreç ve işlem adımında hedeflere odaklanırız. Ancak hedeflerimizi verimlilik ve kaliteden asla ödün vermeden gerçekleştirmeyi görev biliriz.

Takımdaşlık

Kurum içerisinde “biz” bilincini kurduk, yaşatacağız. Müşterilerimiz de bizim için, bizden biridir.

Yenilikçi Olmak

Bize göre “iki günü birbirine eşit olan zarardadır”. Hayal kurar, gerçekleştirmek için çaba sarf eder ve gerçekleştiririz.

Profesyonellik

Kuruluş ilke ve prensiplerimizden taviz vermeden ve duygusallığı karıştırmadan işimizin gereğini yaparız.